Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw