Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 217, 13 sierpień 2008