Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 175, 01 lipiec 2010