PARLAMENT EUROPEJSKI SESJA 2012-2013 Posiedzenia od dnia 19 do dnia 22 listopada 2012 r. Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 29 E z 31.1.2013. TEKSTY PRZYJĘTE