Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 325, 22 grudzień 2005