Pisemne zapytanie E-0457/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Rady. wód terytorialnych i krajowej przestrzeni powietrznej 25 państw członkowskich UE