Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 306, 15 grudzień 2006