Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7068 – Goldman Sachs/Kingdom of Denmark/DONG Energy) Tekst mający znaczenie dla EOG