Pisemne zapytanie E-007847/13 Adam Bielan (ECR) do Komisji (Wiceprzewodniczącej/Wysokiej Przedstawiciel). Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel – UE a Irak