Decyzja Komisji z dnia 29/01/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7078 - SANTANDER CONSUMER FINANCE / EL CORTE INGLES / FINANCIERA EL CORTE INGLES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)