Pisemne zapytanie E-0290/05 skierowane przez: Frédérique Ries (ALDE) do Komisji. stałej struktury operacyjnej na wysokim szczeblu służącej zwalczaniu rasizmu i antysemityzmu