Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 18 listopada 2015 r.#Research Engineering & Manufacturing, Inc. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).#Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny wspólnotowy znak towarowy TRILOBULAR – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.#Sprawa T-558/14. Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 18 listopada 2015 r.