Zaak T-304/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2006 — Hoek Loos/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Nederlandse markt voor industriële en medische gassen — Prijsstelling — Berekening van geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten — Evenredigheidsbeginsel en beginsel van gelijke behandeling )