Sag T-304/02: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 4. juli 2006 — Hoek Loos mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det nederlandske marked for industrielle og medicinske gasser — prisfastsættelse — beregning af bøder — retningslinjer for beregning af bøder — proportionalitetsprincippet og ligebehandlingsprincippet)