Pisemne zapytanie E-3032/04 złożone przez: Michla Ebnera (PPE-DE) do Komisji. zakazu palenia we włoskich lokalach publicznych