Pisemne zapytanie E-0159/06 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. zwiększenia przejrzystości podejmowania decyzji przez instytucje europejskie