Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3874 — CVC/Ruhrgas Industries) Tekst mający znaczenie dla EOG