Opinia Komitetu Regionów – Dyrektywa w sprawie fakturowania elektronicznego oraz kompleksowych e-zamówień