Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 37/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG