Sprawa T-94/14: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2014 r. – EE przeciwko OHIM (przedstawienie kolorowego wzoru)