Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 218, 09 sierpień 2006