Pisemne zapytanie E-0655/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. nieuznania w Grecji pisma braille'a dla niewidomych