Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy stosunków EU-USA w ramach porozumienia o partnerstwie transatlantyckim (2005/2056(INI))