Pisemne zapytanie E-0987/06 skierowane przez: Michaela Cramera (Verts/ALE) do Komisji. pogorszenia jakości połączeń kolejowych pomiędzy Niemcami a Polską