Lieta C-376/06: Prasība, kas celta 2006. gada 14. septembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Portugāles Republiku