Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona w dniu 23 grudnia 2015 r.