Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 306, 10 październik 2012