Pisemne zapytanie E-012639/13 Piotr Borys (PPE) do Komisji. Innowacyjna instalacja produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA)