Sprawozdanie półroczne z postępów w realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (2013/II)