Sprawa C-385/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil n ° 9 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 sierpnia 2014 r. – Youssouf Drame Ba przeciwko Catalunya Caixa S.A.