Opinia rzecznika generalnego Y. Bota przedstawiona w dniu 3 września 2015 r.