Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 247, 23 września 2015