Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 2004 o seznamech programů eradikace a sledování chorob zvířat a o seznamech programů kontrol zaměřených na prevenci zoonóz, které mohou obdržet finanční příspěvek Společenství v roce 2005 (oznámeno pod čislem K(2004) 4010) (2004/695/ES)