Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 187, 22 lipiec 2004