Pisemne zapytanie E-3218/06 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. postawy rasistowskiej wobec większości ludności Cypru