Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta przedstawiona w dniu 26 września 2013 r. Opinia rzecznika generalnego M. Watheleta przedstawiona w dniu 26 września 2013 r.#Telefónica SA i Telefónica de España SAU przeciwko Komisji Europejskiej.#Artykuł 102 TFUE – Nadużycie pozycji dominującej – Hiszpańskie rynki szerokopasmowego dostępu do Internetu – Zaniżanie marży – Artykuł 263 TFUE – Kontrola zgodności z prawem – Artykuł 261 TFUE – Nieograniczone prawo orzekania – Artykuł 47 karty – Zasada skutecznej ochrony sądowej – Nieograniczone prawo orzekania – Kwota grzywny – Zasada proporcjonalności – Zasada niedyskryminacji.#Sprawa C-295/12 P.