Sprawa T-660/18: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2018 r. – VodafoneZiggo Group / Komisja