Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. dotyczącej podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału Konfederacji Szwajcarskiej w misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) ( Dz.U. L 205 z 12.7.2014 )