Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 1983 r.