Pisemne zapytanie E-3780/06 skierowane przez: Christophera Heatona-Harrisa (PPE-DE) do Komisji. kompetencji Komisji w zakresie przeciwdziałania monopolizacji