Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 18 marca 2015 r. Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 18 marca 2015 r.#Jean-Marie Cahier i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.#Odpowiedzialność pozaumowna – Nałożony na producentów wina wytwarzanego z winorośli o podwójnym zastosowaniu zakaz samodzielnej destylacji alkoholu w ilości przekraczającej ilość, jaka wykorzystywana jest zwykle przy produkcji wina – Stosowanie tego uregulowania przez władze krajowe.#Sprawy T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 i T‑41/13.