Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 204, 31 lipiec 2013