Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 204, 18 lipiec 2013