Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL)Tekst mający znaczenie dla EOG