Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6956 – Telefónica/CaixaBank/Banco Santander/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG