Zadeva F-109/14: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 14. julija 2015 – Roda/Komisija (Javni uslužbenci — Osebni prejemki — Družinska pokojnina — Člen 27 Priloge VIII k predpisom — Pravica razvezanega zakonca pokojnega uradnika — Vzdrževalnina v breme pokojnega javnega uslužbenca — Zgornja meja za pokojnino preživele osebe — Očitno neutemeljena tožba)