Kohtuasi F-109/14: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. juuli 2015. aasta määrus – Roda versus komisjon (Avalik teenistus — Töötasu — Toitjakaotuspension — Personalieeskirjade VIII lisa artikkel 27 — Surnud ametniku lahutatud abikaasa õigus — Surnud ametniku makstav elatis — Toitjakaotuspensioni ülemmäär — Ilmselgelt põhjendamatu hagi)