Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 178, 10 lipiec 2012