Pisemne zapytanie E-7849/10 Diane Dodds (NI) do Komisji. Pomoc finansowa dla Kosowa