Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 191, 2 lipca 2013